उपाधि: हुज्जतुल इस्लाम
जन्म: 1058 AD, 450 H, तूस पर्शिया
तूस पर्शिया: सेल्जुक़ साम्राज्य
मृत्यु: दिसम्बर 19, 1111 AD, 505 H, तूस पर्शिया, सेल्जुक़ साम्राज्य
युग: इस्लामी स्वर्ण युग
क्षेत्र: सेल्जुक़ साम्राज्य (निशापूर)
सम्प्रदाय: सुन्नी इस्लाम
न्यायशास्र: शाफ़ई
पंथ: अशरी
मुख्य रूचि: सूफ़ीवाद, धर्म (कलाम), तत्वशास्त्र, तर्कशास्त्र, फ़िक़ह

Showing all 4 results